Styret i Bergen Wheelers består av følgende personer -

Board of Bergen Wheelers consists of the following persons:

 

Kjell Å. Bertelsen Leder/assistent trener/ Head of board/assist coach

Stein I. Bertelsen Nestleder/Regnskap/hovedtrener -

Second leder of the board/Account/Main Coach

Kenth E. Ottem Styremedlem

Stig Johannessen Stremedlem.

 

Styret mottar ikke lønn i form for honorar eller annen lønn, men setter av sin tid gratis. Det er penger vi ikke trenger, men som kommer klubben til gode.